Gilde Stadstuiniers

Contactpersoon : De functie van coördinator Gilde Stadstuiniers is vacant
Telefoon :
E-mail : stadsgidsen@gildezoetermeer.nl

Al zeker vanaf de 16e eeuw kent Zoetermeer een grote bedrijvigheid van warmoezeniers of, in hedendaagse termen, stadstuiniers. Zo waren er in 1571 “24 boomgaarden in  Zoetermeer, in Zegwaart drie”[1], waarvoor in de omliggende steden ruime afzetmogelijkheden waren. De stadstuinier of warmoezenier in de huidige tijd werkt aan de eetbare stad, benut daarvoor wijktuinen, schooltuinen, groot groen etc. en zorgt voor de hele cyclus van zaaien, verzorgen, oogsten en verwerken van producten voor de “eetbare stad”. Eetbaar groen aanplanten in de woonomgeving en het beheer daarvan hoort eveneens tot de mogelijkheden.

Stadstuiniers Zoetermeer:

  • faciliteert allerlei ‘groene’ bewonersinitiatieven in Zoetermeer;
  • stelt de gilde-methodiek centraal: vrijwilligers met specifieke expertise delen hun kennis en ervaring belangeloos en vergroten daarmee het sociale kapitaal in de Zoetermeerse samenleving;
  • werkt samen met alle (vrijwilligers-)organisaties en initiatiefnemers die zich willen inzetten voor behoud en beheer van groot stadsgroen, wijktuinen, moestuinen, boomgaarden en buurtgroen in Zoetermeer.

Programma ‘De kracht van groen Zoetermeer’

Het gilde Stadstuiniers heeft in 2015 het initiatief genomen voor ‘De kracht van groen Zoetermeer’. In een drie-jarig programma met die naam hebben we de verbinding gelegd tussen groeninitiatieven, de openbare ruimte en maatschappelijke organisaties, om zo nog meer mensen te betrekken en te laten genieten van het groen. De uitdaging is opgepakt in een samenwerkingsverband van grote groeninitiatieven (Hof van Seghwaert, Wijktuinen Broekweg en Noordhove, etc.) met maatschappelijke organisaties Piëzo en Middin en met bedrijven met maatschappelijke verantwoordelijkheid als Habo e.a. Zij vormen samen de Kerngroep die periodiek de stand van zaken in het groen doorneemt en de vinger aan de pols houdt voor wat betreft de maatschappelijke meerwaarde van de groeninitiatieven.

De aanpak wordt gekenmerkt door het bijeenbrengen van drie groepen vrijwilligers: groenvrijwilligers/wijkbewoners, mensen met een beperking en vrijwilligers in re-integratie. Het samen werken in het groen bevordert de sociale contacten binnen en tussen de groepen en het werken aan individuele talenten.

De groen-initiatieven zorgen voor de locatie, de fysieke investeringen en de reuring in de eigen tuin. Stadstuiniers heeft daarboven een initiërende, verbindende en organiserende rol: verbinding tussen de verschillende initiatieven en met maatschappelijke organisaties van uiteenlopende aard.

2019 is het laatste, en tevens afsluitende, projectjaar van het programma ‘De kracht van groen Zoetermeer’. In de afgelopen jaar hebben we met de ruimhartige subsidie van het Oranjefonds veel in het groen kunnen investeren met steeds het uiteindelijke doel voor ogen: meer mensen mee laten doen in de Zoetermeerse samenleving