Cursus Teamdesk

Teamdesk is het platform waarop Gilde Zoetermeer haar Relatie Beheer Systeem heeft gebouwd. Voor het adaptief en correctief onderhoud is enige technische kennis van het platform nodig. Vóórdat de Corona crisis uitbrak waren we net begonnen met een cursus Teamdesk. Vanwege de crisis zijn we er maar even mee gestopt.

Maar we zijn inmiddels weer begonnen. De komende tijd verschijnen hier de lessen 1 t/m 10.

De volgende lessen zijn inmiddels beschikbaar:

Les 01 – Teamdesk in vogelvlucht

Les 02 – Tabellen, rijen en kolommen, import en export

Les 03 – Formules: Opbouw en gebruik

Binnenkort:

Les 04 – Formulieren: Lay-out en gedrag

Les 05 – Views: Lijsten, rapporten, grafieken en meer

Les 06 – Relaties tussen tabellen: 1-op-veel en veel-op-veel

Les 07 – Documenten: Sjablonen en output

Les 08 – Email-signalering: Abonnementen, notificaties en herinneringen

Les 09 – Regels: Workflow, Gegevensvalidatie, Triggers en Acties

Les 10 – Database: Gebruikers, Rollen en autorisatie