Gilde Zoetermeer

De stichting Gilde Zoetermeer streeft de volgende doelen na:

  • stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in Zoetermeer
  • overdragen van kennis, kunde en ervaring voor en door vrijwilligers
  • faciliteren van bestaande gilden in hun functioneren en ontwikkeling
  • stimuleren van samenwerking tussen de gilden en met andere (vrijwilligers)organisaties
  • waar nodig oprichting van een nieuwe gilde

De stichting wijst, in de praktijk van haar werkzaamheden discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, geloof levensovertuiging, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook af.

Op de volgende pagina’s kunt u kennisnemen van onze statuten, Huishoudelijk ReglementANBI-verklaring, Privacybeleid en meer.