Het team van Gilde SamenSpraak

Algemene Coördinatie

Adminstatie – Beheer RBS

Intake Taalmaatjes  – begeleiders

  • Lies Hoogland / Nel Colijn                        begeleiders@gildezoetermeer.nl            06-45689428
  • Margret Nieuwenburg (ondersteuner intakers taalmaatjes)

Intake Taalmaatjes – anderstaligen

Notulist

Praathuis

Infobalie (vanuit SamenSpraak)

Educatie