Privacy beleid

De Stichting Gilde Zoetermeer vindt de privacy van gebruikers van het grootste belang. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met deze gegevens.

De gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Eventuele wachtwoorden slaan we versleuteld op.

Als anderstalige en ook als vrijwilliger geeft u met aanmelding toestemming voor het opslaan van gegevens. Ten alle tijden mag u al uw gegevens inzien bij een van onze stafleden aan de balie in het Forum in Zoetermeer..

Vrijwilliger;
Uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij voor e-mail updates en reminders en we delen deze met de anderstalige. Verder worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Het betekent dat we gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie. Het betekent ook dat gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Anderstalige;
Uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede gegevens over land van afkomst, gezinssamenstelling, en reden van komst naar Nederland gebruiken wij om zo optimaal mogelijke match te krijgen met de vrijwilliger. Verder worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Het betekent dat we gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie. Het betekent ook dat gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid
De medewerkers van de Stichting Gilde Zoetermeer gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen.
De gebruiker bevestigt dat de door hem opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Alle informatie op de website van Stichting Gilde Zoetermeer (http://www.gildezoetermeer.nl) heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.

Stichting Gilde Zoetermeer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van http://www.gildezoetermeer.nl van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.