Bestuur

Het Gilde Zoetermeer kent als bestuur een maandelijks Gildenberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten gilden en de leden van het stichtingsbestuur.
De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in het Agendaoverleg door de leden van het stichtingsbestuur.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Jan van de Graaf
Voorzitter
Wim van der Sleen
Penningmeester
Frank Twiss
Secretaris
Clemens Straathof
Bestuurslid
Nicolette Bakker
Notuliste


Het Gildenberaad bestaat uit het bestuur, plus de onderstaande personen:
Klussendienst : Nel Jense
Power : Geen vertegenwooridger, dit Gilde is nog in oprichting
SamenSpraak : Hennie van de Graaf
Stadsgidsen : Edward ten Hooven
Stadstuiniers : Bert Dekkers
Webmaster (op afroep) : Wim Hoogstraaten

 

Mailadres: bestuur@gildezoetermeer.nl
ING Bank:  NL53INGB0006493410