Bestuur

De stichting Gilde Zoetermeer heeft een bestuur dat uit louter vrijwilligers bestaat. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Jan van de Graaf
Voorzitter
Email
Klaas Veldkamp
Penningmeester
Email
Frank Twiss
Secretaris
Email
Janny Vinke
Communicatie & PR
Email
Clemens Straathof
Bestuurslid
Email
Nicolette Bakker
Notuliste
Email
In het Huishoudelijk Reglement staan de functiebeschrijvingen van alle bestuurders. 

Het Gildenberaad bestaat uit het bestuur, plus de coördinatoren van alle aangesloten gilden en de leden van het stichtingsbestuur. Door middel van het Gildenberaad vindt de afstemming plaats tussen het bestuur en de operationele activiteiten. De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in het bestuur. De samenstelling van het Gildenberaad is als volgt:

Edward ten Hooven
Coördinator Stadsgidsen
Email
Hennie van de Graaf
Coördinator SamenSpraak
Email
Gerard Wennen
Adj. coörd. SamenSpraak
Email
Nel Jense
Coördinator Klussendienst
Email
Ton Jense
Coördinator SamenSterker
Email
Vacant
Coördinator Power
Email

Gilde Zoetermeer heeft in het kader van haar privacyreglement ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld:

Jan te Riele
Vertrouwenspersoon
TelefoonEmail