Bestuur

De stichting Gilde Zoetermeer heeft een bestuur dat uit louter vrijwilligers bestaat. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Jan van de Graaf
Voorzitter
E-mail
Klaas Veldkamp
Penningmeester
E-mail
Frank Twiss
Secretaris
E-mail
Janny Vinke
Communicatie & PR
E-mail
Clemens Straathof
Bestuurslid
E-mail
Nicolette Bakker
Notuliste
E-mail
In het Huishoudelijk Reglement staan de functiebeschrijvingen van alle bestuurders. 

Het Gildenberaad bestaat uit het bestuur, plus de coördinatoren van alle aangesloten gilden en de leden van het stichtingsbestuur. Door middel van het Gildenberaad vindt de afstemming plaats tussen het bestuur en de operationele activiteiten. De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in het bestuur. De samenstelling van het Gildenberaad is als volgt:

Edward ten Hooven
Coördinator Stadsgidsen
E-mail
Hennie van de Graaf
Coördinator SamenSpraak
E-mail
Gerard Wennen
Adj. coörd. SamenSpraak
E-mail
Nel Jense
Coördinator Klussendienst
E-mail
Ton Jense
Coördinator SamenSterker
E-mail
Vacant
Coördinator Power
E-mail

Gilde Zoetermeer heeft in het kader van haar privacyreglement ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld:

Jan te Riele
Vertrouwenspersoon
TelefoonE-mail