Bestuur

De stichting Gilde Zoetermeer heeft een bestuur dat uit louter vrijwilligers bestaat. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Jan van de Graaf
Voorzitter
Email
Klaas Veldkamp
Penningmeester
Email
Frank Twiss
Secretaris
Email
Functie vacant
Communicatie & PR
Email
Clemens Straathof
Bestuurslid
Email
Nicolette Bakker
Notuliste
Email
In het Huishoudelijk Reglement staan de functiebeschrijvingen van alle bestuurders. Huishoudelijk Reglement Gilde Zoetermeer aug 2019

Het Gildenberaad bestaat uit het bestuur, plus de coördinatoren van alle aangesloten gilden en de leden van het stichtingsbestuur. Door middel van het Gildenberaad vindt de afstemming plaats tussen het bestuur en de operationele activiteiten. De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in het bestuur. 

Gildenberaad
Klussendienst Nel Jense klussendienst@gildezoetermeer.nl 06-19971800
Power Yvonne Schols-Meijer power@gildezoetermeer.nl 06-51427292
SamenSpraak Hennie van de Graaf co_gss@gildezoetermeer.nl 06-45746611
Stadsgidsen Edward ten Hooven stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 06-53103860
Stadstuiniers Vacature stadstuiniers@gildezoetermeer.nl
SamenSterker Ton Jense samensterker@gildezoetermeer.nl 06-48068359
Webmaster
(op afroep)
Wim Hoogstraaten webmaster@gildezoetermeer.nl 06-37603734