Team SamenSpraak

Hennie van de Graaf
Coördinator/ vertegenwoordiger in Gildeberaad
Email
Gerard C. Wennen
Adjunct coördinator/ redactie Nieuwsbrief
Email
Roula Bakir
Administratie/ beheer RBS
EmailTelefoon
Antony Crama
Administratie/ beheer RBS
EmailTelefoon
Lies Hoogland
Intake Taalmaatjes Begeleiders
EmailTelefoon
Juliette Martens
Intake Taalmaatjes Begeleiders
EmailTelefoon
Mildred Nahar
Intake Taalmaatjes Anderstaligen
EmailTelefoon
Silvia Stort
Notulist
Email
Renée Coenen
Notulist
Email