Welkom bij Gilde Zoetermeer

Hartelijk welkom op de website van Gilde Zoetermeer.

Gilde Zoetermeer behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de Zoetermeerse gilden en draagt het imago van de gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door vrijwilligers. Het Gilde Zoetermeer fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en vrijwilligers.

Gilde SamenSpraak: Nederlandse taal en cultuur onderricht aan anderstaligen, op basis van het één-op-één taalmaatjes concept

Gilde Stadsgidsen: stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond Zoetermeer

Gilde Klussendienst: klusjes in en om het huis bij sociale minima in het kader van kleinschalige dienstverlening aan sociale minima in de Zoetermeerse samenleving

Gilde SamenSterker: Vrijwilligersorganisaties delen kennis op het gebied van ICT en meer met als doel om elkaar te kunnen helpen.

Het beleid van Gilde Zoetermeer is erop gericht om optimaal samen te werken met andere vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Gilde Nederland.