Startbijeenkomst Gilde SamenSterker

      Reacties uitgeschakeld voor Startbijeenkomst Gilde SamenSterker

Op woensdag 22 j.l was het dan eindelijk zover: de startbijeenkomst voor Gilde SamenSterker.

KENNISMAKEN
De deelnemers kennen elkaar nog niet allemaal, maar in een kort voorstelrondje wordt daar meteen wat aan gedaan. We spreken ook af om onze bereikbaarheidsgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) en verkort CV met elkaar te delen. 

STAND VAN ZAKEN
De Gemeente heeft het contract voor vrijwilligersondersteuning dat ze met ZoSamen hadden per 31-12-2019 beëindigd. In de aanloop naar dit moment hebben gemeente en een aantal vrijwilligersorganisaties samen een plan gemaakt voor een alternatieve vorm van vrijwilligers ondersteuning. Er is inmiddels een vrijwilligersondersteuner begonnen bij de gemeente. Zijn naam is Hajo Feitsma. Het wordt zijn taak om vrijwilligersorganisaties te helpen. Niet door het zelf te doen, maar door de weg te wijzen en soms de weg vrij te maken. Er is een stuurgroep geformeerd die bestaat uit mensen van de gemeente (o.a. Hajo) en bepalende mensen (voorzitter, directeur, etc.) van verschillende vrijwilligersorganisaties. De stuurgroep gaat richting geven aan alles wat met vrijwilligersondersteuning te maken heeft. Dat omvat o.a. het nieuwe digitale platform voor vraag en aanbod (ZoetermeerVoorElkaar), dat op 15-2 opgeleverd moet worden. Maar ook een subsidiepot van 100.000 euro (waarover de besluitvorming bij de gemeente ligt, maar de stuurgroep advies kan geven), leercirkels (als alternatief voor de vrijwilligersacademie), inlooppunten (als het voormalige VIP, maar dan wijkgebonden) en de klankbordgroep (Zoetermeerwijzer, ZoetermeerVoorElkaar, Wijkzorgnetwerk). Ton is bezig met een subsidieaanvraag voor SamenSterker. Die zal voornamelijk gebruikt worden om de zaalhuur te kunnen betalen.

DE AMBITIE VAN SAMENSTERKER
De ambitie is (veel) breder dan alleen ICT. Maar voor de korte termijn (2020/2021) ligt daar wel de focus. Uiteindelijk willen we iets kunnen gaan betekenen voor andere organisaties, maar we beginnen met het delen van kennis binnen de groep.

AANDACHTSGEBIEDEN
Er zijn een aantal terreinen waar SamenSterker zich op kan gaan richten:

  • Websites (in eerste instantie WordPress)
  • Administratieve systemen, zoals de RBS-oplossingen van UVV en Gilde (Teamdesk)
  • Voorlichting geven aan andere organisaties over de sociale kaart (Zoetermeerwijzer), Vraag en Aanbod (ZoetermeerVoorElkaar) en eventueel ook het WijkZorgNetwerk. 

Binnen de groep blijkt er vooral belangstelling voor Teamdesk en WordPress. Maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Daarom wordt gekozen om te starten met een cursus Teamdesk. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke wijze dat gaat gebeuren. Dat is ook afhankelijk van o.a. de beschikbaarheid van deelnemers en een geschikte locatie. De Kapelaan blijkt prijzig. We kijken dus om naar een andere locatie…. Op de agenda van de eerstvolgende meeting komt in elk geval het plan van aanpak voor de komende tijd.

GEMAAKTE AFSPRAKEN
– Omkijken naar een geschikte locatie (allen)
– Beschikbaarheidsrooster invullen (allen)
– CV naar Ton (allen)
– Bereikbaarheidsgegevens naar Ton (allen)
– Verslag maken en verspreiden (Ton)
– Concept plan van aanpak opstellen en verspreiden (Ton)
– Verspreiden CV en bereikbaarheidsgegevens van alle deelnemers (Ton)