Gezond nieuwsgierig? Lees dan gerust verder…..

      Reacties uitgeschakeld voor Gezond nieuwsgierig? Lees dan gerust verder…..

In Zoetermeer zijn vele duizenden vrijwilligers actief. Eigenlijk weet niemand precies hoeveel. Met z’n allen zijn we met van alles bezig. Denk aan armoedebestrijding, eenzaamheid, mobiliteit, cultuur, sport, dieren, milieu en nog heel veel meer…..

De meeste vrijwilligers werken vanuit een organisatie. Ook van die vrijwilligersorganisaties zijn er onnoemelijk veel. En ze ontplooien nog veel meer activiteiten. Dat is op zich hartstikke mooi natuurlijk. Maar we missen wel het overzicht. Wie doet wat voor wie, waar, wanneer en hoe?

Dit gebrek aan overzicht leidt er enerzijds toe, dat de mensen voor wie we dit allemaal doen niet meer weten bij wie ze kunnen aankloppen voor hulp. En ook bij de inlooppunten die we hebben ingericht, zouden ze de mensen beter kunnen helpen als er een volledig, correct en vooral ook actueel beeld zou bestaan van wat er allemaal gebeurt.

In het verleden zijn wel diverse pogingen gedaan om een overzicht op te bouwen. Tot nu toe stranden die initiatieven altijd omdat het om een eenmalige actie gaat en veelal maar een gedeeltelijk beeld oplevert, dat ook heel snel weer achterhaald is.

Daarom willen we het nu compleet anders gaan doen: We gaan de vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer en hun diensten/activiteiten niet alleen in beeld brengen, maar vooral ook IN BEELD HOUDEN. Dit wordt dus geen eenmalige inventarisatie, maar een continu proces, dat moet gaan leiden tot de (enige echte) sociale kaart van Zoetermeer, die publiekelijk toegankelijk wordt (zowel digitaal als op papier). We gaan dit doen in samenwerking met de gemeente en de stuurgroep voor/van vrijwilligersorganisaties onder de vlag van Zoetermeer voor Elkaar.

Voor deze activiteit zoeken we 4 of 5 vrijwilligers, die helpen bij het inventariseren en daarna dus het onderhouden van de sociale kaart.

Dit gaan we als team doen:
• Contacten leggen en onderhouden met vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer
• Optreden als ambassadeur voor Zoetermeer Voor Elkaar
• Meedenken over de inhoud en vormgeving van de Sociale Kaart
• Verzamelen van relevante gegevens over vrijwilligersorganisaties en hun diensten/activiteiten
• Vastleggen van deze gegevens in de Sociale Kaart.
• Periodiek controleren of de beschikbare informatie nog steeds correct, volledig en actueel genoeg is.

Deze taken kunnen voor een deel vanuit huis met internet en telefoon worden uitgevoerd, maar het kan ook voorkomen dat je erop uit moet om informatie op te halen bij de betreffende organisatie of voor overleg met jouw collega’s.

Wil je meer weten?
Onze coördinator Ton Jense vertelt u graag meer over deze activiteit.
Zijn mailadres is: samensterker@gildezoetermeer.nl.
Telefoonnummer: 06-48068359