BASIS cursus WordPress

      Reacties uitgeschakeld voor BASIS cursus WordPress

In de maand oktober 2020 gaat gilde SamenSterker een basiscursus WordPress verzorgen. De bedoeling is om mensen, die content aanleveren voor een WordPress website, te leren om deze content zelf vorm te geven en te plaatsen, zonder tussenkomst van een webmaster. Deze cursus is primair gericht op vrijwilligers binnen Gilde Zoetermeer, maar staat ook open voor vrijwilligers van andere organisaties.

De focus ligt deze keer NIET op het maken en/of het beheer van een website. Het opbouwen en onderhouden van een structuur voor een website, alsmede het beveiligen van de omgeving behandelen we in een andere cursus, omdat dit een andere doelgroep betreft.

De cursus gaat bestaan uit 4 lessen:

  • Les 1 Inleiding, dashboard en profiel
  • Les 2 Berichten opmaken en publiceren
  • Les 3 Gebruik van mediabestanden
  • Les 4 Evenementenkalender

We hanteren de website van Gilde Zoetermeer en de daar gebruikte plug-ins als uitgangspunt. We gaan de cursus via ZOOM verzorgen, mits er voldoende belangstelling voor is.  We mikken op 4 maandagmiddagen en/of 4 donderdagmiddagen in de maand oktober:

Les 1 Maandag 5 oktober    en/of     Donderdag 8 oktober
Les 2 Maandag 12 oktober en/of    Donderdag 15 oktober
Les 3 Maandag 19 oktober en/of    Donderdag 22 oktober
Les 4 Maandag 26 oktober en/of    Donderdag 29 oktober

Deelname aan deze cursus is gratis, maar we gaan er wel vanuit dat wie zich opgeeft, alle vier de lessen gaat volgen.  Je kunt de lessen gewoon thuis volgen, maar daar heb je dan wel een laptop, PC of Tablet voor nodig met een werkende webcam en microfoon.

Heb je vragen, dan kun je bellen naar Ton Jense, telefoon 06-48068359
of mailen naar samensterker@gildezoetermeer.nl of je laat een reactie op deze pagina achter….
Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Vul hier de naam in van de organisatie of het Gilde waarvan je deel uitmaakt
Vul hier een telefoonnummer in waarop je te bereiken bent
Vul jouw e-mailadres in
Vertel waarom je aan deze beheercursus wilt deelnemen en wat je ervan verwacht
Geef aan naar welk dagdeel jouw voorkeur uitgaat