SamenSterker

Contactpersoon : Coördinator Gilde SamenSterker is Ton Jense
Telefoon : 06-48068359
E-mail : samensterker@gildezoetermeer.nl

Gilde SamenSterker moet een samenwerking worden tussen verschillende organisaties met betrekking tot een aantal kerntaken, zoals die in elke organisatie voorkomen. Die samenwerking bestaat nu nog niet. Die zal in de komende maanden/jaren moeten gaan ontstaan. Ik ga me daar sterk voor maken. Maar dat ga ik niet alleen doen. Er is inmiddels een team van 4 vrijwilligers. Die zijn nu in opleiding. Ze volgen een cursus Teamdesk (het platform waarom ons Relatie Beheer Systeem is gebouwd). In oktober start ik met een cursus WordPress (waarmee o.a. onze website is gebouwd). Daar gaan dan weer andere mensen aan meedoen. En zo gaat SamenSterker groeien. Er zijn ook al ideeën over een cursus Boekhouden….

Op dit moment is Gilde SamenSterker nog voornamelijk een goed idee, gebaseerd op “tegeltjeswijsheid”. Door het te doen gaan we ontdekken of het gaat werken.

DOEL
Bijna elke (vrijwilligers)organisatie heeft een paar mensen rondlopen met specifieke kennis, zoals

 • Het beheren van de website, social media, interne systemen, etc.
 • Het beheren van financiële middelen (boekhouden, begroten, rapporteren, etc.)
 • Verzamelen van content voor de website en/of facebookpagina (teksten, foto’s, video’s, etc.)
 • Werven van sponsoren en subsidieverstrekkers
 • Vinden en binden van vrijwilligers
 • Vergroten van de naamsbekendheid
 • Etc.

Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist....Maar wat je ook vaak merkt, is dat de kennis die je voor de uitoefening van een bepaalde taak nodig hebt, bij slechts één persoon in de organisatie aanwezig is. En dat maakt het uiteraard erg kwetsbaar. De oplossing lijkt simpel: Zorg ervoor dat die kwetsbare taken door een team worden opgepakt in plaats van door een individu.

Maar zo simpel is het helaas niet. Veel van de kennis is schaars en alle organisaties hebben deze nodig. Je vindt dus niet zomaar even een tweede en derde website beheerder of sponsorwerver.

Hoe dan wel?
Door samen te werken in plaats van met elkaar te concurreren!

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG
Er worden al pogingen gedaan om samen te werken met een aantal andere partijen.  De samenwerking die mij voor ogen staat gaat wat verder en vergt van de deelnemers dat ze bereid zijn om elkaar te vertellen hoe ze dingen voor elkaar krijgen.

Dat kan bedreigend overkomen (want als jij het ook gebruikt, dan is er voor mij minder)….

Maar er zijn ook gemeenschappelijke belangen. Via het Gilde SamenSterker kunnen we

 • van elkaar LEREN
 • elkaar ADVISEREN
 • SAMENWERKEN
 • Nieuwkomers WERVEN en OPLEIDEN

Met als achterliggend doel om de kwetsbaarheid van betrokken organisaties te reduceren.

AANPAK
In grote lijnen is er wel een plan van aanpak. Maar zaken als HOE we het gaan doen, WANNEER en met WIE zijn nog niet uitgewerkt. Het zal deels een trial-and-error aanpak worden. Maar het is wel zeker dat we dit niet alleen kunnen (en ook niet zouden moeten willen) doen. We hebben er andere partijen bij nodig.

We moeten nog bepalen welke partijen we als eerste gaan benaderen. Maar UVV Zoetermeer lijkt een goede start (ook al omdat ik daar zelf iets over te zeggen heb). Maar daar zijn we er niet mee. We hebben ook de gemeente Zoetermeer nodig. En ik denk dat de gemeente ons nodig gaat hebben.

Maar wat betreft de overige organisaties kiezen we in eerste instantie voor de weg van de minste weerstand. Wie aan wil haken (en zich wil conformeren aan het gedachtengoed) is welkom, partijen waar het wat lastiger lijkt laten we even met rust. Pas als we wat vlees op de botten hebben, kunnen we die ook oppakken.

VERWACHTINGEN
We moeten het plan van aanpak nog schrijven, maar het is op voorhand niet zeker dat het gaat lukken. Wij willen het wel, maar zoals gezegd: we hebben er anderen bij nodig.

Opbouwen van relaties kost (veel) tijd. Opbouwen van zoveel vertrouwen dat men zou willen samenwerken kost nog veel meer tijd.  Verwacht dus geen snelle resultaten. Ik schat in dat het 1 – 1,5 jaar gaat duren voordat we plezier van het Gilde SamenSterker gaan krijgen. Tot die tijd is het gewoon een hoop werk (wel leuk werk, dat scheelt J).

Uiteraard is het wel de bedoeling dat als we een keer op onze smoel gaan, dat we er dan lering uit trekken. En dat betekent dus dat we regelmatig de thermometer er in zullen steken om te zien hoe we erbij staan.

DE EERSTE STAPPEN
Voor nu ben ik op zoek naar mensen die kennis en.of ervaring hebben waarmee ze iets zouden kunnen toevoegen aan (de continuïteit van) het vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Ik doe met nadruk een beroep op mensen vanuit alle vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. Ik denk dan uiteraard aan mensen met ICT-skills, zoals webbouwers, beheerders, etc., maar ook aan hobbyfotografen, mensen die kunnen filmen, een leuk stukje schrijven, mensen die weten hoe je sponsoren en/of subsidieverstrekkers over de streep kunt trekken, hoe je nieuwe vrijwilligers kunt vinden en hoe je ze kunt motiveren om te blijven, etc.

De mensen die zich melden worden niet meteen aan het werk gezet. Het gaat in eerste instantie om het uitwisselen van ideeën: Hoe doen we het nu? Wat zou beter kunnen?  En hoe kunnen we het totale potentieel optimaal benutten?

We gaan maximaal één per maand bij elkaar komen om samen tot mooie nieuwe ideeën te komen.

In een later stadium zou het Gilde SamenSterker ook doeners kunnen gebruiken als we samen die nieuwe ideeën gaan realiseren.

ZIN OM MEE TE DOEN?
Bel me dan op 06-48068359 of mail me op samensterker@gildezoetermeer.nl

Graag tot ziens!
Ton Jense
Coördinator Gilde SamenSterker