Welkom bij Gilde Zoetermeer

Hartelijk welkom op de website van Gilde Zoetermeer.

Gilde Zoetermeer behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de Zoetermeerse gilden en draagt het imago van de gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door vrijwilligers. Het Gilde Zoetermeer fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en vrijwilligers.

Wij zijn aanwezig in het Forum, Stadhuisplein 1, op het Plein Educatie en Ontwikkeling
iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Ons postadres: Frankrijklaan 6, 2711CX, Zoetermeer

De Stichting Gilde Zoetermeer in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41153972 en heeft de ANBI-status (registratienr: RSIN 816742273). 
De centrale bankrekening van Gilde Zoetermeer is NL53INGB0006493410. 
Gilde Stadsgidsen heeft een eigen bankrekening: NL40INGB0009131656.

De organisatie kent de volgende gilden:

  • Gilde SamenSpraak: Nederlandse taal en cultuur onderricht aan anderstaligen, op basis van het één-op-één taalmaatjes concept
  • Gilde Stadsgidsen: stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond Zoetermeer
  • Gilde Klussendienst: klusjes in en om het huis bij sociale minima in het kader van kleinschalige dienstverlening aan sociale minima in de Zoetermeerse samenleving
  • Gilde Power: training en ontwikkeling van Zoetermeerse vrijwilligers. POWER speelt in op de behoefte en veranderende sociale situatie van de ouder wordende mens in deze tijd. Het is een initiatief van en voor senioren.
  • Gilde SamenSterker: Vrijwilligersorganisaties delen kennis op het gebied van ICT en meer met als doel om elkaar te kunnen helpen.

Het beleid van Gilde Zoetermeer is erop gericht om optimaal samen te werken met andere vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Gilde Nederland.