Gilde Power

Contactpersoon :

Coördinator Gilde Power is vakant; Voor informatie kunt u contact opnemen met

Klaas Veldkamp (Penningmeester) of Jan van de Graaf (Voorzitter)

Telefoon :  
E-mail : power@gildezoetermeer.nl

POWER Veerkracht op leeftijd is het ‘jongste’ project van Gilde Nederland. POWER speelt in op de behoefte en veranderende sociale situatie van de ouder wordende mens in deze tijd. Het is een initiatief van en voor senioren.

Waarom POWER? 
Een nieuwe levensfase dient zich aan: (bijna) gestopt met werken, eventuele kinderen zelfstandig en/of de deur uit, andere contacten, andere tijdsbesteding enz. Kortom veel verandert en daarbij valt er veel te leren van en met elkaar. POWER voorziet in de behoefte aan persoonlijke groei, sociale contacten en actief in de samenleving blijven staan. Zie bijvoorbeeld film POWER Zutphen ophttps://youtu.be/kTvh9zJp40c

Op de website van POWER Nederland vindt u alle informatie over de achtergrond, de opzet en vorm van dit project.

Ook POWER organiseren? 
POWER Nederland als projectgroep van Gilde Nederland, ondersteunt, faciliteert en stimuleert geïnteresseerden bij het opzetten van plaatselijke projectgroepen. Jaarlijks organiseert zij trainingen voor nieuwe workshopbegeleiders- en projectleden, deskundigheidsdagen voor bestaande projectgroepen en open POWER dagen voor ontmoeting. 
POWER is najaar 2014 als project gestart door Gilde Nederland;ActiveAge leverde een gedegen handreiking voor de begeleiders van workshops en de lokale projectgroepen. Het Fonds Sluyterman van Loo, KANSfonds en Stichting RCOAK droegen financieel bij. Eind mei 2017 zijn er verspreid over Nederland 15 lokale POWER groepen . 
De lokale Gilden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen , maar ook Welzijnsorganisaties of andere (non-for-profit) samenwerkingen zijn mogelijk. 

Doel en activiteiten POWER 
POWER heeft als ondertitel Veerkracht op Leeftijd. Dat is wat POWER wil bereiken: senioren behouden (soms helaas na terugval) hun veerkracht, willen positief blijven en kijken uit naar hun toekomst. De volgende activiteiten worden georganiseerd door de lokale POWER groepen:

  • Informatiebijeenkomsten. Senioren maken kennis met de lokale POWER groep, weten na afloop wat POWER is en op welke wijze ze kunnen deelnemen.
  • Inspiratieworkshops. De lokale POWER groep organiseert inspiratieworkshops rond ‘Het huis van de identiteit’. De workshops worden begeleid door, door POWER Nederland, getrainde begeleiders. Begeleiders zijn enthousiaste én deskundige vrijwilligers.
  • POWER kringen/netwerken. Naast en veelal na de inspiratieworkshops kunnen POWER deelnemers elkaar blijven ontmoeten en activiteiten ontplooien. Zij doen dat zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van coaching door de lokale POWER groep.
Powervrouw

Bent u enthousiast geworden? Wij zijn dat ook!
Ons enthousiasme en onze kennis en ervaring delen wij graag met geïnteresseerde organisaties en toekomstige begeleiders of deelnemers. Wilt u zelf meedoen, meer informatie of contact? 
Stuur dan een mail naar bestuur@gildezoetermeer.nl