Benoeming nieuwe secretaris

      Reacties uitgeschakeld voor Benoeming nieuwe secretaris

In een buitengewone bestuursvergadering op 22 maart 2019 is Dhr. Frank Twiss unaniem benoemd tot Secretaris van het bestuur.

De bestuursleden zijn zeer verheugd, dat Frank deze taak op zich wil nemen om daarmee ook het bestuur van de Stichting een breder draagvlak te geven.

namens het bestuur,
Jan van de Graaf – Voorzitter